CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beurling-Pollard type theorems

Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. London Math. Soc. Vol. 75 (2007), p. 300-342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2007-10-02.
CPL Pubid: 50974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur