CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of nitrogen oxide emissions from wood chip grate furnaces

R. Padinger ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Federico Ghirelli (Institutionen för energiomvandling)
1st World Conf. and Exhibition on Biomass for Energy and Industry, (2000)
[Kapitel]

EU-project JOR3-CT96-0059Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur