CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion of Wood Fuel in a Stationary FLuidized Bed Boiler

Fredrik Niklasson (Institutionen för energiomvandling) ; Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
INFUB 6 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur