CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Solids Mixing in a Fluidized-Bed Combustor

Fredrik Niklasson (Institutionen för energiomvandling) ; Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Ind. Eng. Chem. Res. Vol. 41 (2002), p. 4663-4673.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur