CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Local Heat Balance in a Stationary Fluidized-Bed Furnace Burning Biomass Fuels

Fredrik Niklasson (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
Proc. 17th Int. Conf. Fluidized Bed Combustion, Jacksonville, Florida (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 5092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur