CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient processes in a furnace of a circulating fluidized bed boiler (In Russian)

V.A. Munts ; E. Yu. Pavliok ; A.P. Baskakov ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5090

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur