CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tensor products of holomorphic representations and bilinear differential operators.

L. Peng ; Genkai Zhang (Institutionen för matematik)
Journal of Functional Analysis Vol. 210 (2004), 1, p. 171--192. .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 50898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur