CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Faraut-Koranyi hypergeometric functions in rank two.

M. Englis ; Genkai Zhang (Institutionen för matematik)
Ann. Inst. Fourier (Grenoble) Vol. 54 (2004), 6, p. 1855--1875.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 50897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur