CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Covariant q-differential operators and unitary highest weight representations for U(q)su(n,)n

Dmitry Shklyarov ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of mathematical physics Vol. 46 (2005), 6, p. 24pp.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 50894

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur