CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laplacians on quotients of Cauchy-Riemann complexes and Szegö map for L2-harmonic forms.

Bent Orsted ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Indag. Math. (N.S.) Vol. 16 (2005), 3-4, p. 639--653..
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 50893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur