CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spherical transform and Jacobi polynomials on root systems of type BC

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Int. Math. Res. Not. Vol. 2005 (2005), 51, p. 3169--3189..
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 50891

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur