CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förbränning med syrebärare: en teknik för att avskilja CO2 med små energiförluster

Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Sveriges Energiting (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur