CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radon transform on real, complex, and quaternionic Grassmannians.

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Duke Math. J. (0012-7094). Vol. 138 (2007), 1, p. 137-160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 50889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur