CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear resonance in a three-terminal carbon nanotube resonator

Andreas Isacsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; R. Kaunisto
Nanotechnology Vol. 18 (2007), 19, p. 195203.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 50878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur