CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reaction between sulphur dioxide and limestone under periodically changing oxidizing and reducing conditions - the effect of reducing gases

Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Journal of the Institute of Energy Vol. 71 (1998), p. 190-196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur