CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A sulphur capture model for fluidized bed boilers

Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Canadian Journal of Chemical Engineering Vol. 53 (1998), p. 1165-1175.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur