CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method of evaluating limestone reactivity with SO2 under fluidized bed combustion conditions

Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Canadian Journal of Chemical Engineering Vol. 76 (1998), p. 762-771.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur