CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Carbon Nanotube Field Effect Transistor with a Suspended Nanotube Gate

Yury A. Tarakanov (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Nano Letters Vol. 7 (2007), 8, p. 2291-2294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 50819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Annan fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modeling Carbon Nanotube Field Effect Transistors with Fixed and Suspended Nanotube Gates


Carbon-nanotube-based nanoelectromechanical transistors