CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron tunneling from quantum dots characterized by deep level transient spectroscopy

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; M Kaniewska ; M Kaczmarczyk ; W Jung
Applied Physics Letters Vol. 91 (2007), p. 133117.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02.
CPL Pubid: 50818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur