CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extension of operator Lipschitz and commutator bounded functions.

Edward Kissin ; Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
The extended field of operator theory, Oper. Theory Adv. Appl., 171, Birkhäuser, Basel, 2007. Vol. 171 (2007), p. 225--244.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-01. Senast ändrad 2007-10-02.
CPL Pubid: 50811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur