CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maten och det nya landet - En forskningsrapport från Centrum för Konsumtionsvetenskap, Vårdalinstitutet, Institutet för Vård- och omsorgsvetenskap

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Göteborg : University of Gothenburg, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: mat, konsumtion, utrikesfödda svenskarDenna post skapades 2007-10-01. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 50801

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Etnologiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)
Institutionen för mat, hälsa och miljö (2006-2010)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
Företagsekonomi
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur