CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water vapour tomography using GPS phase observations: Results from the ESCOMPTE experiment

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Tellus Vol. 59A (2007), p. 674-682.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 50738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Measuring and modelling variations in the distribution of atmospheric water vapour using GPS