CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the Unsteady Aspects of Turbulence in the Near Wall Region of a Boundary Layer Using High Speed SPIV

Jean Marc Foucaut ; Sebastian Coudert ; Jim Kostas ; Michel Stanislas ; P Braud ; Carine Fourment ; Joel Delville ; Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Faraz Mehdi (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; Peter B. V. Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Proceedings of the 7th International Symposium on Particle Image Velocimetry, 11 - 14 September 2007, University La Sapienza Roma, Italy (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-01. Senast ändrad 2013-06-19.
CPL Pubid: 50702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur