CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pathways to our common future

Proceedings of The Alliance for Global Sustainability Annual Meeting, Barcelona, 18-21 March 2007

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Gustavo Perrusquia (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Göteborg : AGS Focus Centre at Chalmers, 2007. ISBN: 978-91-976534-2-8.- 198 s.
[Rapport]

Nyckelord: Sustainability, AGS


Edited proceedingsDenna post skapades 2007-09-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 50674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur