CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of the Turbulence Structure in Fully Developed Wakes and Jets

Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Maja Wänström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Proceedings of the 4th Ankara International Aerospace Conference, 10-12 September, 2007 - Middle East Technical University, Ankara, Turkey, Paper No: AIAC-2007-018 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-28.
CPL Pubid: 50586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur