CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-line matrix separation for the determination mof PGEs in sediments by ICP-MS

Antonella De Boni ; W. Cairns ; G. Capodaglio ; P. Cescon ; P. Cozzi ; Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Harold F. Hemond ; C. Boutron ; C. Barbante
Highway and Urban Environment, Morrison G.M. and Rauch S. (Eds) p. 259-269. (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: Platinum, palladium, rhodium, ICP-MS, separation, sedimentsDenna post skapades 2007-09-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 50554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur