CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relative impact of automobile catalysts and Russian smelters on PGE deposition in Greenland

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jesper Knutsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Highway and Urban Environment, Morrison G.M. and Rauch S. (Eds) p. 215-222. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-09-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 50547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljökemi
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur