CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Tomography

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
SNIC Interaction 2006, November 20-21, Lund, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-27.
CPL Pubid: 50391