CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technologies for CO2 separation

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Minisymposium on carbon dioxide capture and storage, School of Environmental Sciences, CTH and GU, ed. Lygnfelt, A , Azar C. p. 25-35. (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur