CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion of wood-chips in circulating fluidized bed boilers: NO and CO emissions as functions of temperature and air-staging

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Fuel Vol. 78 (1999), p. 1065-1072.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur