CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulphur capture in circulating fluidized-bed boilers: decomposition of CaSO4 under local reducing conditions

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Journal of the Institute of Energy Vol. 71 (1998), p. 27-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur