CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pressure Fluctuations in Gas Fluidized Beds

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; G.I. Palchonok ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
Thermal Science Vol. 6 (2002), No. 2, p. 3-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur