CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of attrition on combustion of biomass pellet char

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; G. Palchonok ; V.A. Borodulya ; C. Tullin ; J. Samuelsson
International Energy Agency Workshop, Attrition Phenomena in Fluidized Bed Conversion , Oct 30, University of Salerno, Italy/ Salatino P. (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur