CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of emissions from fluidized bed combustion of coal, biofuel and waste

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik)
International Journal of Energy Research Vol. 26 (2002), p. 1191-1202.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur