CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clean coal technologies and the future, Plenary Lecture.

Bo Leckner (Institutionen för energiteknik) ; Jan Kjärstad (Institutionen för energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiteknik)
The 10th Int. Conf. on Energy & Society, Lisboa, 3-6 May, (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur