CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of fluidized bed combustion of wood pellets

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Karl-Martin Hansson (Institutionen för energiomvandling) ; C. Tullin ; A.V. Borodulya ; A.V. Dikalenko ; G.I. Palchonok
15th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion / Reuter, R.B. (1999)
[Kapitel]

Paper FBC99-0047Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur