CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of fluidized bed combustion in Sweden

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Vestnik Uralskogo Gosodarstvennogo Technichesogo Universiteta, Ekaterinburg (Invited lecture) Vol. 8(28) (2003), p. 9-14.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur