CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behaviour of biofuels during fluidised bed conversion

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Biofuel Conversion, Lecture Notes, Indo-Swedish Workshop on Biomass Conversion, Madras, Chennai / Kolar, A.K.,, Prasad, B.V.S.S.S.,, Sreekanth, M.,, Kumar, Renu, R. p. 11-16. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur