CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion of coal and biomass in fluidised bed

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Indo-Swedish Workshop on Biomass Conversion, Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, India (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur