CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-firing of wastes and biofuels with coal

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
5th ISCC (Invited plenary lecture), Nanjing, China / Xu X.,, Zhao, C., p. 1-7. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur