CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scaling of combustion for circulating fluidized bed boilers

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Energieverfahrenstechnik der VDI-GVC (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5003

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)