CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat and mass transfer to/from particles in fluidised beds

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Fluidised Bed Combustion and Gasification / Zevenhoven, R. (2001)
[Kapitel]

Ene-47.200/200Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5001

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur