CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer in circulating fluidised bed boilers - Do we know sufficient?

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Arbeitssitzung des GVC-Fachausschusses "Energieverfahrenstechnik", Mars 5-7, VDI, Wuerzburg, 2001 (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur