CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a biphasic model relevant to human brain tissue

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
EUROMEC Colloquium 489 - Modelling Multiphase Materials (Edited by R. Larsson) (1652-8549). p. 1p abstract. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 49971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur