CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a large strain poro-viscoelastic model for brain tissue

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Plasticity IX, fundamentals and Applications (Edited by E. Onate, D.R.J Owen and B. Suárez) 1, p. 236-239. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-09-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 49970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur