CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-firing of coal and biofuels or waste in CFB

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Millenium Int. Conf. on renewable energy technologies - Milcrones IIT Madras, Feb, 2000 (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur