CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facile Synthesis of Well-Defined Sodium Hydridoalkylzincates(II)

Anders Lennartson ; Mikael Håkansson ; Susan Jagner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Angewandte Chemie International Edition (1433-7851). Vol. 46 (2007), 35, p. 6678-6680.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: anions, hydride ligands, sodium, synthetic methods, zincDenna post skapades 2007-09-25. Senast ändrad 2013-05-20.
CPL Pubid: 49955

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Oorganisk kemi
Organisk kemi

Chalmers infrastruktur