CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Överprövningar inom offentlig byggupphandling

Fredrik Waara (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Lina Carlsson
Väg- och Vattenbyggaren (0042-2177). 4, p. 70-73. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: upphandling, överprövning, byggandeDenna post skapades 2007-09-25.
CPL Pubid: 49953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Förvaltningsprocess
EU-rätt

Chalmers infrastruktur