CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modellering av enstaka biobränslepartiklar för förbränning i småskaliga eldstäder

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Borås SP : Småskalig förbränning av av biobränslen, projektredovisning, 1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur