CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pressure and flow fluctuations in a fluidized bed-interaction with the air-feed system

Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Gunnar Larsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Chem. Eng. Science Vol. 57 (2002), p. 1379-1392.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur